top of page
  • Skribentens bildIngrid och Ulf Hesser

Kom och njut av alla blommor!


Visst är det fascinerande hur blommor kan förändra ett rum, en känsla, en upplevelse? I Frankrike ser man ofta beteckningen "Ville Fleurie" när man kör in i ett samhälle eller en stad och det har ofta varit en källa till diskussion hos oss vad det innebär.

Tävlingen "Concours des villes et villages flours" ("tävligen blommande städer och byar") organiseras årligen i Frankrike och syftar till att entusiasmera kommuner till att etablera policies som ska öka livskvalitén för invånarna och samtidigt göra städerna och byarna mer attraktiva för besökare genom väl underhållna grönområden och förbättrade naturområden. Framgångsrika kommuner ges utmärkelsen "Ville Felfrie" och får rätten att använda den välkända märkningen som visar från en enda upp till fyra blommor!

Tävligen initierades 1959 av den franska staten och administreras av en speciell nationell kommitté sedan 1972. Kommittén är fortfarande anknuten till Turistministeriet. Alla franska kommuner kan delta och det tas inte ut någon avgift. Det finns ingen begränsning i antalet kommuner som utses till att få använda märket så det är inte någon konkurrens mellan orterna.

Märkningen har blivit en verklig succé. Första året deltog hela 600 orter och antalet steg till 5.300 år 1972, 10.000 år 1993 och 12.000 år 2005.

Utmärkelsen ges i fyra olika kategorier: en, två, tre eller fyra blommor, beroende på vilka ansträngningar man som kommun gjort. Varje kategori ges utifrån strikta kriterier.

27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Äntligen!

bottom of page